E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 28/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 728623
Page Views 935732
พยากรณ์อากาศ
 
ตั้งเว็บโรงเรียนวัดจันทนารามเป็นหน้าแรก

free counter

<<ขอเชิญชมการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี "ต้านยาเสพติด" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม >><< วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.20 น. ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี โดยท่าน อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี >> <<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน
      เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2557 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนารามฯ
      กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้รู้จักการซื้อขาย การจำหน่าย การผลิต การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า การทำบัญชี การออมทรัพย์ การนำผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองมาแสดง และเป็นการนำหลักเศรษกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ชมวีดีโอแห่เทียนพรรษา โรงเรียนวัดจันทนารามฯ

 
กิจกรรมแห่่เทียนพรรษา ประจำปี 2557
     10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ได้จัดขบวนต่างๆ ประกอบด้วย  ขบวนแห่เครื่องไทยธรรม  ขบวนรำกลองยาว ขบวนอาเซียน ขบวนรณรงค์ปลอดเหล้าเข้าพรรษาและป้องกันยาเสพติด ขบวนจักยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ขบวนรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก  ขบวนการละเล่นของเด็กไทย  และขบวนนักเรียน เป็นต้น
     ขบวนแห่เทียนได้ออกจากโรงเรียนวัดจันทนารามแห่รอบชุมชนจันทนิมิต แล้วไปถวายเทียน ณ วัดจันทนาราม จากนั้นคณะครู นักเรียนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสามรอบเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 

 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม สพป.จันทบุรี เขต 1
     วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในนามของคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาสปาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี่เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้มอบวุฒิบัตรให้ลูกเสือที่ชนะการประกวดระเบียบแถว โดยนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 กล่าวรายงานกิจการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ณ สนามโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ที่มาข่าว : OBEC.GO.TH

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่
     วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อระลึกเชิดชูเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การคัดลายมือ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว อ่านทำนองเสนาะ เขียนเรียงความ คำขวัญ  เขียนเรื่องจากภาพ กล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพระบายสี และตอบคำถามวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด   
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  "ค่ายพุทธบุตร" 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรรองเมืองอุทิศ) ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร"   ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2557 ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม.7
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม.7 จังหวัดสระแก้ว ที่ได้มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำบุญตักบาตร ณ วัดจันทนาราม จันทบุรี
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมีนำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ วัดจันทนาราม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
ยินดีต้อนรับคุณครูณิชาภัทร ราชนิยม
นายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ และคณะครูให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดพลับพลา สพป.จบ 1 ที่เดินทางในโอกาสส่งคุณครูณิชาภัทร ราชนิยม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดจันทนารามฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
ยินดีต้อนรับคุณครูพิชัย ธนทรัพย์ทอง
คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการศึกษายินดีต้อนรับคุณครูพิชัย ธนทรัพย์ทอง ที่ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จบ 1 มาดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดจันทนารามฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา
สุขสันต์วันเกิด
คุุณฐิตารีย์ เฮงประเสริฐ คุณศาริยา เฮงประเสริฐ และคณะได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและคณะครู เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ คุณธนกิจ เฮงประเสริฐ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
สาระน่ารู้
จากเงี่ยงปลาถึงแมงมุม แบคทีเรียกินเนื้อคน
5 โรคฮิตของคนหมกมุ่นอยู่กับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค
10 สถานที่สวยงดงามราวกับเทพนิยาย
เผย แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล พิษแรงกว่างูเห่า แพร่ระบาดใน 20 จังหวัด
แนวทางปลดหนี้เมื่อ “หนี้สินท่วมตัว”
60 ความเชื่อโบราณ ที่คนไทยทุกคนควรรู้
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว

O คอมพิวเตอร์  O ภาษาอังกฤษ 
O วิทยาศาสตร์  O คณิตศาสตร์ 
O ภาษาไทย  O สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
O การงานอาชีพเทคโนโลยี  O ศิลปะและดนตรี 
O ฟิสิกส์  เคมี 
O ชีววิทยา  O สุขศึกษาและพลศึกษา 
O ภาษาต่างประเทศ  O เพศศึกษา 
O ภาษาญี่ปุ่น  O ห้องสมุดออนไลน์

ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAISTUDIO.INFO)
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
ฟังเพลงออนไลน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com