คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 24/05/2016
สถิติผู้เข้าชม 1579774
Page Views 1963304
<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>

ถ่ายทอดสด "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559(ETV CHANNEL)

สรุปรายงานผลการประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา  2558
     พระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีและมอบประกาศนียบัตรงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)การอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเลือ เนตรนารีสามัญ  กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ
     กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเลือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านชำโสม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม  2559  (ดาวน์โหลดรูปภาพ)

 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กพิเศษ ปี 58 ก้าวไกลสู่อาเซียน
      โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม

 
 
วันเด็กแห่งชาติ  2559
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  2559 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนารามฯ โดย นายวินัย  ประจำเรือ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต  เป็นประธานเปิดงานและ นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ได้แก้ ชั้นการศึกษาพิเศษ ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแสดงดนตรีของพี่ใจดี การเล่นเกม การจับฉลากมอบของขวัญ นักเรียนที่ร่วมงานทุกคนรับของที่ระลึกในงานวันเด็กแห่งชาติ
    ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ที่ได้ร่วมบริจาค อาหาร ขนม ของขวัญของรางวัล ในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  2559

 
 
 
สวัสดีปีใหม่  2559
       วันที่ 29  ธันวาคม  2558 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ได้จัดงานปีใหม่ 2559 ในช่วงเช้าได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดจันทนารามมาสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งมีคณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  และพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก
       จากนั้นในช่วงกลางวันได้จัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ในแต่ละห้องเรียน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน การแลกเปลี่ยนของขวัญของนักเรียน ส่วนในช่วงกลางคืนมีการรับประทานอาหาร่วมกันระหว่างคณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ การแสดงของคณะครูและบุคลากรในอาคารต่างๆ การเล่นเกม  การประกวดขวัญใจจันทนาราม การลุ้นรางวัลพิเศษ และมีการแนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียน บรรยากาศในการฉลองปีใหม่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสามัคคี
       เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  2559 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านผู้ที่ติดตาม และรับชมเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดจันทนาราม มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคุณครูสุพจน์ เจริญมรรค และคุณครูละเอียด ธนะทรัพย์ทอง
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ยินดีต้อนรับคุณครูธิวตี การบุญ
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559
ยินดีตัอนรับคุณครูอรอนงค์ ศุภางศ์จรัส
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
ภาพกิจกรรม
 
 "NO เลือกไม่ เพื่อ ใช่" ภาพยนตร์สั้นโดยกลุ่มเด็กวัดโปรดักชั่นรุนที่ 2  

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว

ขอขอบคุณThaiPBS

ขอขอบคุณThaiPBS

ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
อ่านหนังสือพิมพ์
eDLTV : e-Learning
eDLRU :edlru.dusit.ac.th/
สื่อการสอนแท็บเล็ต
เว็บบริการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 

free counter

 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904