ศูนย์กระจายสื่อ กศน.
สำนักงาน กศน.
กศน.ภาคกลาง
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 10/02/2016
สถิติผู้เข้าชม 1433217
Page Views 1795298
<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
วันเด็กแห่งชาติ  2559
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  2559 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนารามฯ โดย นายวินัย  ประจำเรือ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต  เป็นประธานเปิดงานและ นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ได้แก้ ชั้นการศึกษาพิเศษ ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแสดงดนตรีของพี่ใจดี การเล่นเกม การจับฉลากมอบของขวัญ นักเรียนที่ร่วมงานทุกคนรับของที่ระลึกในงานวันเด็กแห่งชาติ
    ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ที่ได้ร่วมบริจาค อาหาร ขนม ของขวัญของรางวัล ในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  2559

 
 
 
สวัสดีปีใหม่  2559
       วันที่ 29  ธันวาคม  2558 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ได้จัดงานปีใหม่ 2559 ในช่วงเช้าได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดจันทนารามมาสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งมีคณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  และพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก
       จากนั้นในช่วงกลางวันได้จัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ในแต่ละห้องเรียน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน การแลกเปลี่ยนของขวัญของนักเรียน ส่วนในช่วงกลางคืนมีการรับประทานอาหาร่วมกันระหว่างคณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ การแสดงของคณะครูและบุคลากรในอาคารต่างๆ การเล่นเกม  การประกวดขวัญใจจันทนาราม การลุ้นรางวัลพิเศษ และมีการแนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียน บรรยากาศในการฉลองปีใหม่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสามัคคี
       เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  2559 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านผู้ที่ติดตาม และรับชมเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดจันทนาราม มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

 
การแข่งขันกีฬากีฑานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ปีการศึกษา  2558
     วันที่  23  ธันวาคม  2558  นายเศรษฐา  เสนะวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬากีฑานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ปีการศึกษา  2558  "กีฬานักเรียน อำเภอเมืองเกมส์" โดยมีนายสมชาย  สินวัต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองทั่ว  ประธานชมรมผู้บริหารครูและบุคลากรอำเภอเมืองจันทบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ร้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง สมบูรณ์ และเป็นเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาในระดับที่สูงขึ้น มีการแข่งขัน ฟุตบอล  ฟุตซอล  หมากรุก วอลเลย์บอล แฮนด์บอล แชร์บอล เปตอง และกีฑา ได้จัดการแข่งขันที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 
 
พืธีถวายพระพรชัยมงคลวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี  2558
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดพืธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม  2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม
     กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติเริ่มจาก นายวุฒิชัย  คุ้มวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนร่วมทำบุญฟังธรรมที่วัดจันทนาราม จากนั้นร่วมพืธีถวายพระพรชัยมงคล และนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  88 พรรษา ซึ่งพสกนิกรทุกเหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรของพระองค์

 
 
ประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม ประจำปี 2558
     นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งจัดงานระหว่าง 23 -25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 
"รับ - ผิด - ชอบ" หนังสั้นเด็กวัดจันทนารามฯ จันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมความรู้เรื่องวินัยจราจร
งานวันครู สพป.จันทบุรีเขต 1
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559
โครงการอบรมความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในคุณแม่วัยใส
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทนารามขอพรพระธรรมเมธีและพระครูอุดมธรรมคุณเนื่องในวันปีใหม่ 2559
ภาพกิจกรรม
สาระน่ารู้
ไม่ดูไม่ได้แล้ว! 10 อันดับ คลิปYoutubeที่มาแรงที่สุดในโลก ปี 2015
วิธี บล็อค โฆษณา Youtube ดูหนังฟังเพลงไม่โดนขัดจังหวะ
6 วิธีแก้ปัญหาช่วยคนขี้ลืม
เตือนนักเลงคีย์บอร์ด 10 พฤติกรรมโพสต์ไม่คิด เสี่ยงคุก
10 ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับล่าสุด! ก่อนตกเป็นจำเลย-ส่งต่อรูปดอกไม้ผิดไหม คลิก!
สั่งซื้อสินค้าทางเน็ตระวังโกง
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
 
ขอขอบคุณThaiPBS
 
ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
eDLTV : e-Learning
eDLRU :edlru.dusit.ac.th/
BBL พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
สื่อการสอนแท็บเล็ต
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 

free counter

 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904