เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินการปฎิบัติงาน
อาคารสถานที่
รางวัลสถานศึกษา
รางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น
รางวัลและผลงานนักเรียน
ระบบสารสนเทศ EMIS
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาผ่านดาวเทียม
เว็บครูเอื้อง
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
นิทานชาดก
ค้นหาคำศัพท์ไทย อังกฤษ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้
ข้อสอบ ม.ต้น
รูปแบบการสอน&วิจัย
พจนานุกรมไทย
ข้อสอบ O-net พร้อมเฉลย
บทเรียนฝึกพิมพ์คอมฯ
เรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 23/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 643063
Page Views 831844
พยากรณ์อากาศ
 
ตั้งเว็บโรงเรียนวัดจันทนารามเป็นหน้าแรก

free counter

<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
งานประเพณีสงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
     16  เมษายน  2557 คณะครูโรงเรียนวัดจันทนาราม และพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี  มีการทำบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำขอพรพระ รดน้ำผู้ใหญ่ เป็นต้น
     เนื่องในประเพณีสงกรานต์คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำขอพรพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน และร่วมกันรดน้ำขอพร นายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เพื่อเป็นศิริมงคลในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 
 
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์"
นักกีฬาทีมแฮนด์บอลชายหาดโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ตัวแทนทีมชายจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์" จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2557 โดยมีครูธวัชชัย วิเวโก เป็นผู้ฝึกสอน
 
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556
       พระครูอุดมธรรมคุณรองเจ้าอาวาสวัดจันทนารามประธานพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ในวันที่ 14 มีนาคม  2557 ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
       การจัดงานปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนต่อครู และโรงเรียน  มีความรักความสามัคคีต่อกัน รวมทั้งเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแสดงผลงานครูสอนดีในโครงการพัฒนาอาชีพเด็กการศึกษาพิเศษและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนวัดจันทนารามฯ
วันที่ 29 มีนาคม 2557 นางเสริมสุข โพธิพันธุ์ และนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ร่วมแสดงผลงานของครูสอนดีในพิธีเปิดห้องสมุดของชุมชนย่อยที่ 10 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2556
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทนารามรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเนื่องในกิจกรรม "ปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2556" และมอบของขวัญขอบคุณ นางสาวกนกวรรณ นามหนวด และนางสาวสุนิสา สุขอาทิตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้ช่วยดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทนารามช่วยงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏประจำปี 2557
11 มีนาคม 2556 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทนารามช่วยงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏจัดระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
การอบรมการใช้โปรแกรม IEP Online
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทนารามฯ อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเกียรติคุณ และห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดจันทนารามฯ
ขอขอบคุณคณะครูและพี่ๆ ใจดีทุกคน
5 มีนาคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครูกลุ่มสาระศิลปะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของเล่นให้กับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนวัดจันทนารามขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนทุกคน
สาระน่ารู้
10 สัญญาณเตือนภัยมะเร็งที่ไม่ควรมองข้าม
เทคนิคน่ารู้ : ใช้เตาอบไมโครเวฟอย่างไรให้ปลอดภัย
ไขปริศนาเลขบัตรประชาชนไทยทั้ง 13 หลัก อยากรู้มั้ย ว่าแต่ละตำแหน่งหมายถึงอะไร ค้นหาคำตอบได้ที่นี่
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
เคล็ดลับเรียนเก่ง เด็กเรียนเก่งเขาทำยังไงมาดูกันค่ะ
วัยรุ่นรับการเล่นเกมทำให้ก้าวร้าว การเรียน-ทำงานตกต่ำ
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว

O คอมพิวเตอร์  O ภาษาอังกฤษ 
O วิทยาศาสตร์  O คณิตศาสตร์ 
O ภาษาไทย  O สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
O การงานอาชีพเทคโนโลยี  O ศิลปะและดนตรี 
O ฟิสิกส์  เคมี 
O ชีววิทยา  O สุขศึกษาและพลศึกษา 
O ภาษาต่างประเทศ  O เพศศึกษา 
O ภาษาญี่ปุ่น  O ห้องสมุดออนไลน์

ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAISTUDIO.INFO)
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
e-Learning เงินทองของมีค่า
ฟังเพลงออนไลน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com