สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาผ่านดาวเทียม
เว็บครูเอื้อง
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
นิทานชาดก
ค้นหาคำศัพท์ไทย อังกฤษ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้
ข้อสอบ ม.ต้น
รูปแบบการสอน&วิจัย
พจนานุกรมไทย
ข้อสอบ O-net พร้อมเฉลย
บทเรียนฝึกพิมพ์คอมฯ
เรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน
ปัจฉิมนิเทศ
แห่เทียน
วันแม่แห่งชาติ 56
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 25/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 721569
Page Views 927254
พยากรณ์อากาศ
 
ตั้งเว็บโรงเรียนวัดจันทนารามเป็นหน้าแรก

free counter

<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>

 
กิจกรรมแห่่เทียนพรรษา ประจำปี 2557
     10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ได้จัดขบวนต่างๆ ประกอบด้วย  ขบวนแห่เครื่องไทยธรรม  ขบวนรำกลองยาว ขบวนอาเซียน ขบวนรณรงค์ปลอดเหล้าเข้าพรรษาและป้องกันยาเสพติด ขบวนจักยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ขบวนรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก  ขบวนการละเล่นของเด็กไทย  และขบวนนักเรียน เป็นต้น
     ขบวนแห่เทียนได้ออกจากโรงเรียนวัดจันทนารามแห่รอบชุมชนจันทนิมิต แล้วไปถวายเทียน ณ วัดจันทนาราม จากนั้นคณะครู นักเรียนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสามรอบเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 

 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม สพป.จันทบุรี เขต 1
     วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในนามของคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาสปาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี่เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้มอบวุฒิบัตรให้ลูกเสือที่ชนะการประกวดระเบียบแถว โดยนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 กล่าวรายงานกิจการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ณ สนามโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ที่มาข่าว : OBEC.GO.TH

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่
     วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อระลึกเชิดชูเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การคัดลายมือ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว อ่านทำนองเสนาะ เขียนเรียงความ คำขวัญ  เขียนเรื่องจากภาพ กล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพระบายสี และตอบคำถามวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด   
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  "ค่ายพุทธบุตร" 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรรองเมืองอุทิศ) ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร"   ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2557 ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 
อีซีบาย ปั้นฝัน ปันโอกาส Season 4
    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เข้าร่วมกิจกรรม " อีซีบาย ปั้นฝัน ปันโอกาส Season 4 " ของ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมที่จัดในงาน อาทิ การบรรยาย "นักคิดรุ่นใหม่ หัวใจสร้างสรรค์ " ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop เสริมทักษะโดยกุรูผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งเป็น 4 รายการ ดังนี้ รายการแรกนักเตะมืออาชีพ สอนทักษะโดยทีมนักเตะอาชีพจากสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี รายการที่สอง นักเต้นเท้าไฟ สอนโดยคุณชิน ชินวุฒิ ศิลปินนักร้องสังกัดแกรมมี่ รายการที่สามเป็นกิจกรรมนักพูดอินเตอร์ สอนโดยคุณโบว์ AF5 พิธีกร ดารานักแสดง และรายการสุดท้ายเป็นกิจกรรมนักคณิตคิดเร็ว สอนโดยคุณนาวินต้าร์ เยาวพลกุล พิธีกรและกูรูคณิตคิดสร้างสรรค์
    โรงเรียนวัดจันทนารามฯ และโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) จำกัด ที่ได้เห็นความสำคัญ และร่วมแบ่งปัน "โอกาส" ให้กับน้องๆ ทุกคน    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม.7
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม.7 จังหวัดสระแก้ว ที่ได้มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำบุญตักบาตร ณ วัดจันทนาราม จันทบุรี
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมีนำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ วัดจันทนาราม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
ยินดีต้อนรับคุณครูณิชาภัทร ราชนิยม
นายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ และคณะครูให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดพลับพลา สพป.จบ 1 ที่เดินทางในโอกาสส่งคุณครูณิชาภัทร ราชนิยม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดจันทนารามฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
ยินดีต้อนรับคุณครูพิชัย ธนทรัพย์ทอง
คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการศึกษายินดีต้อนรับคุณครูพิชัย ธนทรัพย์ทอง ที่ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จบ 1 มาดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดจันทนารามฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา
สุขสันต์วันเกิด
คุุณฐิตารีย์ เฮงประเสริฐ คุณศาริยา เฮงประเสริฐ และคณะได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและคณะครู เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ คุณธนกิจ เฮงประเสริฐ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
สาระน่ารู้
5 โรคฮิตของคนหมกมุ่นอยู่กับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค
10 สถานที่สวยงดงามราวกับเทพนิยาย
เผย แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล พิษแรงกว่างูเห่า แพร่ระบาดใน 20 จังหวัด
แนวทางปลดหนี้เมื่อ “หนี้สินท่วมตัว”
60 ความเชื่อโบราณ ที่คนไทยทุกคนควรรู้
10 วิธีงดเหล้าเข้าพรรษา-เลิกเหล้าเข้าพรรษา
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว

O คอมพิวเตอร์  O ภาษาอังกฤษ 
O วิทยาศาสตร์  O คณิตศาสตร์ 
O ภาษาไทย  O สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
O การงานอาชีพเทคโนโลยี  O ศิลปะและดนตรี 
O ฟิสิกส์  เคมี 
O ชีววิทยา  O สุขศึกษาและพลศึกษา 
O ภาษาต่างประเทศ  O เพศศึกษา 
O ภาษาญี่ปุ่น  O ห้องสมุดออนไลน์

ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAISTUDIO.INFO)
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
ฟังเพลงออนไลน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com