E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 05/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 1087508
Page Views 1358874
<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนารามฯ โดยมี นายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานและอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนในชั้นการศึกษาพิเศษ ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีการประกวดแฟนซีในชุดต่างๆ การจับฉลากมอบของขวัญ และนักเรียนที่ร่วมงานทุกคนรับของที่ระลักในงานวันเด็ก
     ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะครูโรงเรียนวัดจัทนารามฯ ที่ได้ร่วมบริจาค อาหาร ขนม ของขวัญของรางวัล ในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 

 
สวัสดีปีใหม่ 2558
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแลกเปลี่ยนของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกันของนักเรียนในชั้นต่าง ๆ  การมอบกระเช้าของขวัญให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรับประทานเย็นร่วมกันของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นต้น
     และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ขออวยพรให้ท่านผู้ชม และติดตามเว็บของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่ การงาน และการเรียน สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนวัดจันทนารามฯ  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์  กิจกรรมวันคริสต์มาสเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   กิจกรรมที่จัด เช่น การประกวดภาพระบายสี คัดลายมือ ทำบัตรอวยพร การแสดงของนักเรียน การตอบปัญหา เป็นต้น
 
 
การแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี  ประจำปี  2557
     นายสุรเชษฐ์  พรพานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี  2557 โดยมีนายเดชา  พูลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 12 ธันวาคม  2557 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

 
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557    
     วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดย นายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ประธานในพิธี ถวายพานพุ่ม และกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำคณะครู และนักเรียน กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยการ ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีมหาราชา เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศและพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
     จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยร่วมกันทำความสะอาดวัดจันทนาราม และกิจกรรมตลาดนัดวันพ่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
คุณครูนวลจันทร์ โคตะมา และคุณกัญญาวีย์ โคตะมา มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับคุณครูพรณรงค์ ทรัพย์คง
งานวันครู ประจำปี 2558
การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557
คุณมนู รัตนสัจธรรม มอบยาสีฟัน แปรงสีฟัน และอุปกรณ์การศึกษา
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สวัสดีปีใหม่ 2558
กิจกรรมวันคริสต์มาส
การแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี 2557
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมค่ายบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
งานประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม 2557
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
 

 
 
ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
eDLTV : e-Learning
ฟังเพลงออนไลน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 
"จันทบูรเกมส์ 2558"

free counter

  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com