E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 02/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 789764
Page Views 1007988
พยากรณ์อากาศ
 
ตั้งเว็บโรงเรียนวัดจันทนารามเป็นหน้าแรก

free counter

<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

 
พิธีรับมอบคอมพิวเตอร์และงบสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน
     นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายมนตรี  ทัดเทียม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และนายประวิทย์  บูรณโกศล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง และงบสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน จากคุณมนู  รัตนสัจธรรม ประธานชมรมตะกูลลี้ จันทบุรี พร้อมคณะกรรมการ มูลนิธิอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และคณะศิษย์ปู่สีทันตรนาฆราช ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนารามฯ

 
 
กิจกรรมสัปดาหฺ์ห้องสมุด ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาหฺ์ห้องสมุด ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2557 กิจกรรมที่จัด อาทิ การแข่งขันการเล่านิทานเชิงสร้างสรรค์ บรรณารักษ์น้อยคอนเทสต์ วาดภาพระบายสี ส่งเสริมการอ่าน และ Chanthanaram ' s Got Talent 2014
     กิจกรรมห้องสมุดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การใช้ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ  การกล้าแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
     วันที่ 8 สิงหาคม  2557 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมี นายประวิทย์  บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมที่อาคารอนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนารามฯ  โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว 

 
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้จัดแบ่งนักเรียนออกเดินทางเป็น 2 ระดับ ดังนี้
     วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เดินทางไปแหล่งเรียนรู้ป้อมพระจุลจอมเกล้า และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ
     และในวันที่ 30 กรกฎาคม  2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้เดินทางไปเรียนรู้ที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรและเรือสิมิลัน จังหวัดชลบุรี จากนั้นแวะชมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดระยอง
     การทัศนศึกษาในครั้งนี้จากการสอบถาม นักเรียนรู้สึกตื้นเต้นที่ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของชาติ ทำให้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ต่างๆที่มีคุณค่า

   
 
 
     พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี “ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2557
    
 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี “ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2557

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ฯ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ที่ได้มาศึกษาดูงานการศึกษาเรียนร่วม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา
นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557
รณรงค์วินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจันทบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557
เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง
นางอัจฉราพร ลือวงษ์ รองนายกเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประธานเปิดโครงการอบรมกลุ่มเสียง ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทนารามฯ
โครงการ อย.น้อยสอนน้อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นำโดยคุณครูสุพรรณี ภูสีน้ำ มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ตามโครงการอย.น้อยสอนน้อง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
สาระน่ารู้
10 เทคนิคถ่ายภาพให้ชัด
เรื่องน่ารู้ 70 สิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
ระวัง! อย่าใช้ยาพาราฯพร่ำเพรื่อ เสี่ยงตับวาย อย.แนะห้ามกินเกินวันละ 8 เม็ด
ประวัติวันแม่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
จากเงี่ยงปลาถึงแมงมุม แบคทีเรียกินเนื้อคน
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAISTUDIO.INFO)
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
ฟังเพลงออนไลน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com