E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 25/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 892189
Page Views 1126257
พยากรณ์อากาศ
 
ตั้งเว็บโรงเรียนวัดจันทนารามเป็นหน้าแรก

free counter

<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
 
 จะเก็บไว้ในใจตลอดไป  
 
การแสดงชุดรำอวยพรงานมุทิตาจิตครูเกษียณราชการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ 
 
 
วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี  คุณความดีที่ยั่งยืน
      วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) จัดงานมุทิตาจิตแด่ คุณครูชาติชาย วงษ์รัตน์ คุณครูทัตยาภรณ์ นิกรมมุนินทร์ คุณครูอุบล นิลพันธ์ และคุณครูพิศมัย มลาสานต์ โดยนายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ประธานการจัดงานมุทิตาจิต “ วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ 

 
 
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
     โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ขอแสดงความยินดีกับนายธนากร  พงษ์เจริญ ที่ได้รับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา และจะเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดต่อไป

 
กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม
      คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทนารามศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557
     นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ  ไหว้พระวัดถ้ำเสือ  ไหว้พระวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึกวัดไชยชุมพล ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว  ล่องแพ ชมบรรยากาศยามค่ำคืนและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
    ช่วงที่ผ่านจังหวัดนครปฐม คณะของเราได้ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์   ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย   ไหว้พระที่วัดไร่ขิง และชมตลาดน้ำดอนหวาย เป็นต้น
    ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ที่สนับสนุนให้เกิดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 
การแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี    
     วันที่ 9 กันยายน 2557 นางสาวภานุมาส หอมไกล และนางสาวกิตติยา โพธิ์เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้แสดงผลงาน จำนวน 5 ชุด  ได้แก่ ชุดรำกลองยาวประยุกต์  ชุดรำอธิษฐาน ชุดรำตังหวาย ชุดรำเชิญพระขวัญ และชุดศรีแผ่นดินนวมินทร์มหาราชินี     

 
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ฯ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ที่ได้มาศึกษาดูงานการศึกษาเรียนร่วม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบชนิดเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ และเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
นักเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ร่วมแข่งขันกีฬาพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษ
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรง (D.A.R.E.) ปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรชัย โคตะมา ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
รางวัลหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นจันทบุรีดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก ครั้งที่ 1
สาระน่ารู้
7 ระวังภัยสำหรับผู้หญิง : วิธีป้องกันภัยสำหรับผู้หญิง ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา แนะนำค่ะ
อาหารต้านหวัดรับหน้าหนาว : แนะ 6 เมนูสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านไข้หวัด ในช่วงปลายฝนต้นหนาว
6 เหตุผล ทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
แนะนำไม้ดอก 24 ชนิดสีสวย ปลูกใส่กระถางประดับบ้านค่ะ
แชร์กระหน่ำโลกโซเชียล อาขยาน ค่านิยม 12 ประการ
เทคนิคการประชุม แบบมืออาชีพ
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAISTUDIO.INFO)
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
ฟังเพลงออนไลน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com