E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 17/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 981985
Page Views 1232952
พยากรณ์อากาศ
 

free counter

<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
 
 
 
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557    
     วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดย นายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ประธานในพิธี ถวายพานพุ่ม และกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำคณะครู และนักเรียน กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยการ ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีมหาราชา เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศและพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
     จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยร่วมกันทำความสะอาดวัดจันทนาราม และกิจกรรมตลาดนัดวันพ่อ

 
กิจกรรมค่ายบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557
      นายประวิทย์  บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ประธานเปิดโครงการอบรมค่ายบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2557  โดยมีนางปัทม์พร  วงษ์ปรีชา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
     การจัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3  ได้จัดเป็นฐานการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ
     วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครููอย่างหลากหลาย การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้จากแบบทดสอบ PISA  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การฝึกทักษะทางสังคม การมีจิตสำนึกความเป็นไทย และสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

    
 
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)  เป็นศูนย์ดำเนินการจัดการประกวด การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา  2557 การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2557

  

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
    โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) เป็นสถานที่การจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 และ 13 พฤศจิกายน 2557

 
 
งานประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม ประจำปี 2557
     วัดจันทนาราม เทศบาลเมืองจันทนิมิต และจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรี และนักท่องเที่ยว ร่วมงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม ปีที่ 95 ระหว่างวันที่ 4- 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจันทบูรให้คงอยู่ต่อไป
     วัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำในตัวเมืองจันทบุรี ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงของไทยขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า 90 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ในการที่จะร่วมกันขอขมาแม่พระคงคา ตามประเพณี ความเชื่อ ที่ถือปฏิบัติมายาวนาน และเพื่อความรื่นเริงของคนท้องถิ่นเทศกาลลอยกระทงของวัดจันทนาราม จะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การทำบุญปิดทองพระ ตักบาตรพระประจำวันเกิดเสริมอายุ ถวายไตร ถวายสังฆฑาน ทอดผ้าป่าเดือนเพ็ญการแข่งขันกีฬา แข่งเรือยาวประเพณี แข่งขันตระกร้อลอดบ่วง ภาพยนต์ และ รำวงย้อนยุค เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 2
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรี
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนารามฯ
พบสาวบาวแดง พบโชค
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมค่ายบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
งานประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา
วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน
การคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
คณะครูศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วม จังหวัดกาญจนบุรี
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
 

ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAISTUDIO.INFO)
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
ฟังเพลงออนไลน์
eDLTV : e-Learning
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com