E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 21/11/2014
สถิติผู้เข้าชม 944126
Page Views 1186628
พยากรณ์อากาศ
 

free counter

<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>
 
 
 
 


 
 
งานประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม ประจำปี 2557
     วัดจันทนาราม เทศบาลเมืองจันทนิมิต และจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรี และนักท่องเที่ยว ร่วมงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม ปีที่ 95 ระหว่างวันที่ 4- 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจันทบูรให้คงอยู่ต่อไป
     วัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำในตัวเมืองจันทบุรี ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงของไทยขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า 90 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ในการที่จะร่วมกันขอขมาแม่พระคงคา ตามประเพณี ความเชื่อ ที่ถือปฏิบัติมายาวนาน และเพื่อความรื่นเริงของคนท้องถิ่นเทศกาลลอยกระทงของวัดจันทนาราม จะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การทำบุญปิดทองพระ ตักบาตรพระประจำวันเกิดเสริมอายุ ถวายไตร ถวายสังฆฑาน ทอดผ้าป่าเดือนเพ็ญการแข่งขันกีฬา แข่งเรือยาวประเพณี แข่งขันตระกร้อลอดบ่วง ภาพยนต์ และ รำวงย้อนยุค เป็นต้น

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา
     คณะกรรมการบริหารเครือข่ายที่ 3( กลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ)  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา   เรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 "  โดยมี ดร.น้อยประนอม เคียนทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นวิทยากร ในวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 
 
 
 จะเก็บไว้ในใจตลอดไป  
 
การแสดงชุดรำอวยพรงานมุทิตาจิตครูเกษียณราชการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ 
 
 
วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี  คุณความดีที่ยั่งยืน
      วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) จัดงานมุทิตาจิตแด่ คุณครูชาติชาย วงษ์รัตน์ คุณครูทัตยาภรณ์ นิกรมมุนินทร์ คุณครูอุบล นิลพันธ์ และคุณครูพิศมัย มลาสานต์ โดยนายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ประธานการจัดงานมุทิตาจิต “ วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ 

 
 
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
     โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ขอแสดงความยินดีกับนายธนากร  พงษ์เจริญ ที่ได้รับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา และจะเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2557
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สพป.จันทบุรี เขต 1
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลปาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบชนิดเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ และเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
นักเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ร่วมแข่งขันกีฬาพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษ
ภาพกิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา
วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน
การคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
คณะครูศึกษาดูงาน 57
การแสดงผลงานนักศึกษานาฏศิลป์ 57
กิจกรรมสัปดาหฺ์ห้องสมุด ครั้งที่ 4
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
สาระน่ารู้
'Google Apps' กับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนศตวรรษที่ 21
ประวัติหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
“ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค” : โครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศ
7 ทริคขับรถท้าลมหนาวเลี่ยง ”หลับใน” : มือใหม่หัดขับรถไรให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอาการ ”หลับใน”
7 ระวังภัยสำหรับผู้หญิง : วิธีป้องกันภัยสำหรับผู้หญิง ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา แนะนำค่ะ
อาหารต้านหวัดรับหน้าหนาว : แนะ 6 เมนูสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านไข้หวัด ในช่วงปลายฝนต้นหนาว
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
ผู้บริหาร

นายประวิทย์ บูรณโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อ่านหนังสือพิมพ์
เว็บบริการ
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAISTUDIO.INFO)
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การขยายพันธุ์พืช
ฟังเพลงออนไลน์
eDLTV : e-Learning
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com