สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาผ่านดาวเทียม
เว็บครูเอื้อง
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
นิทานชาดก
ค้นหาคำศัพท์ไทย อังกฤษ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้
ข้อสอบ ม.ต้น
รูปแบบการสอน&วิจัย
พจนานุกรมไทย
ข้อสอบ O-net พร้อมเฉลย
บทเรียนฝึกพิมพ์คอมฯ
เรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน
ปัจฉิมนิเทศ
แห่เทียน
วันแม่แห่งชาติ 56
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 23/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 713814
Page Views 917126
พยากรณ์อากาศ
 
ตั้งเว็บโรงเรียนวัดจันทนารามเป็นหน้าแรก

free counter

ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 714.35 KB 1021
ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 947.28 KB 665
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อประกันภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.93 KB 803
แบบประเมินมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 6108
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 1834
มาตรฐานด้านผู้เรียนประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 646
มาตรฐานการบริหารการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 980.5 KB 552
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 566
มาตรฐานด้านผู้เรียนอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 749
รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 10.74 KB 651
สรุปการประเมินระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1125
สรุปมาตรฐานด้านผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 288.5 KB 1062
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 892.5 KB 3271
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 984 KB 32589
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 4623
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 442 KB 3415
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 443.5 KB 21595
เนื้อเพลงมาร์ชเมืองจันท์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 635
เพลงมาร์ชเมืองจันท์ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.94 MB 587
บัญชีเงินเดือนขัาราชการครู 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 1128
คำนวณบำเน็จบำนาญ 545
ภาษาอาเซียนน่ารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.3 KB 1218
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 741
เอกสารเผยแพร่เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.5 KB 677
ดาวน์โหลดเอกสารการจัดกิจกรรมอาเซียน (สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 688
ดาวน์โหลดฟอนต์แห่งชาติ 468
เครื่องมือตามจุดเน้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.85 MB 3615
แผนการจัดการเรียนรู้ อจท. 609
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙ สามารถพิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ เมื่อกดแป้นตัวเลข 418
โปรแกรม Free YouTube Download โปรแกรมใช้สำหรับการโหลดเว็บจาก YouTube มาสร้างสื่อการสอน (โปรแกรมฟรี) 460
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทย ฟรี http://www.f0nt.com 381
เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 327
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - 6 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 390
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 322
เกมลูกเสือ (ที่มา :school.obec.go.th/banpakamai/boyscout/game.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.1 KB 475
ดาน์โหลดเอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 282
ดาวน์โหลดแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 269
ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.28 KB 302
แบบทดสอบความรู้อาเซียน : ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 416
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 341
เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.04 KB 279
เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.07 KB 276
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 352
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.56 MB 331
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.2 MB 452
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 340
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com