ศูนย์กระจายสื่อ กศน.
สำนักงาน กศน.
กศน.ภาคกลาง
คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 06/02/2016
สถิติผู้เข้าชม 1424202
Page Views 1785266
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 714.35 KB 1102
ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 947.28 KB 720
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อประกันภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.93 KB 862
แบบประเมินมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 6749
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 2480
มาตรฐานด้านผู้เรียนประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 747
มาตรฐานการบริหารการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 980.5 KB 667
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 684
มาตรฐานด้านผู้เรียนอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 865
รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 10.74 KB 707
สรุปการประเมินระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1485
สรุปมาตรฐานด้านผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 288.5 KB 1206
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 892.5 KB 4694
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 984 KB 39410
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 436.5 KB 6447
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 442 KB 4654
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 443.5 KB 23271
ภาษาอาเซียนน่ารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.3 KB 2024
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 1160
เอกสารเผยแพร่เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.5 KB 1802
ดาวน์โหลดเอกสารการจัดกิจกรรมอาเซียน (สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 837
ดาวน์โหลดฟอนต์แห่งชาติ 560
เครื่องมือตามจุดเน้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.85 MB 3962
แผนการจัดการเรียนรู้ อจท. 711
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙ สามารถพิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ เมื่อกดแป้นตัวเลข 484
โปรแกรม Free YouTube Download โปรแกรมใช้สำหรับการโหลดเว็บจาก YouTube มาสร้างสื่อการสอน (โปรแกรมฟรี) 521
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทย ฟรี http://www.f0nt.com 475
เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 391
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - 6 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 488
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 375
เกมลูกเสือ (ที่มา :school.obec.go.th/banpakamai/boyscout/game.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.1 KB 587
ดาน์โหลดเอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 328
ดาวน์โหลดแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 306
ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.28 KB 351
แบบทดสอบความรู้อาเซียน : ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 2325
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 455
เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.04 KB 336
เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.07 KB 326
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 433
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.56 MB 419
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.2 MB 542
แบบทดสอบจุดเน้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 410
แผ่นพับเรื่อง 5 เรื่องที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลลูกคนพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.31 KB 46
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการโปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs (ขอขอบคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 73
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำ Google Application Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการใช้งาน Google Drive (ขอขอบคุณ คุณประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 78
คู่มือการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 84
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 52
คู่มือกูเกิ้ลไซต์ ฉบับชาวบ้าน 73
บัญชีเงินเดือนครู 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233 KB 81
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประเภทโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.87 KB 6
 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904