หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางปิยรัช เจริญศิลป์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ตำหแน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวอ้อยทิพย์ เนตรทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
อาบูบากาศ ผอมเขียว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,774,128 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,254,788 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,768,210 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,751,065 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,635,817 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,509,183 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,463,842 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,331,890 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,272,331 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,253,060 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,234,024 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,162,124 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,095,396 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สงกรานต์
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนมหาราช ๓
โรงเรียนมหาราช ๓
( จำนวน 56 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการคนดีศรีธรรมารักษ์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 มี.ค.58 ณ รร.บ้านคอกช้าง
โรงเรียนมหาราช ๓
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียน และตลาดนัดวิชาการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
โรงเรียนมหาราช ๓
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนมหาราช ๓ ระหว่างวันที่ 12 -13 ก.พ. 58 ร่วมกับรร.ศูนย
โรงเรียนมหาราช ๓
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนมหาราช ๓
โรงเรียนมหาราช ๓
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนมหาราช ๓
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายพักแรม ปี 2557
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงานคณะครู
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
( จำนวน 33 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูบันดาลใจ ภาพลักษณ์ใหม่ ถูกใจศิษย์"
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

ลงนามถวายพระพร
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานและท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2558
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
( จำนวน 64 รูป / ดู ครั้ง )

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหารร่วมงานเทศบาลพบประชาชน
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนสหมิตรพิทยา ร่วมกับบริษัทแกมมาโก(ผู้จัดจำหน่าย Lego Education)จัดอบรมครูเรื่อง "สะเต็มศึกษา"
โรงเรียนสหมิตรพิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 240/1031 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th