หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,971,884 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,282,961 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,592,449 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,289,783 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,048,428 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 953,311 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 941,245 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 810,378 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 803,800 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,478 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,221 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 790,861 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 770,237 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 768,645 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันสถาปนา ทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
( จำนวน 4 รูป / ดู 83 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนดงตาลวิทยา
( จำนวน 16 รูป / ดู 93 ครั้ง )

โรงเรียนจัดมวยการกุศล รายได้สมทบทุนสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
( จำนวน 4 รูป / ดู 99 ครั้ง )

คณะครูผู้บริหาร เลี้ยงส่งและรับมอบของที่ระลึกจากนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูม.ราชภัฎนครศรีฯ
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
( จำนวน 0 รูป / ดู 99 ครั้ง )

การแข่งขันวิชาการ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)
( จำนวน 203 รูป / ดู 325 ครั้ง )

ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนบ้านนาขอม
( จำนวน 18 รูป / ดู 72 ครั้ง )

ศึกษาดูงานกาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านนาขอม
( จำนวน 29 รูป / ดู 94 ครั้ง )

การศึกษานอกสถานที่
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
( จำนวน 12 รูป / ดู 97 ครั้ง )

การอบรมการใช้ tablet
โรงเรียนอนุบาลสามโก้(บ้านลำสนุ่น)
( จำนวน 4 รูป / ดู 30 ครั้ง )

ประชุมและอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ โรงเรียนในสังกัดสำนั
โรงเรียนบ้านกระดาน
( จำนวน 7 รูป / ดู 449 ครั้ง )

ประชุมคณะครูโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 35 รูป / ดู 170 ครั้ง )

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 35 รูป / ดู 150 ครั้ง )


โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู 53 ครั้ง )

ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ที่ โรงเรียนวัดหน้าเขา และโรงเรียนชุมมชวัดกะทูนเหนือ พิปูน
โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ
( จำนวน 0 รูป / ดู 28 ครั้ง )

ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ที่ โรงเรียนบ้านปากน้ำ และโรงเรียนวัดหาดสูง
โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ
( จำนวน 0 รูป / ดู 32 ครั้ง )

ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ที่ ร.ร.บ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ 1 สพป.นศ.2
โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ
( จำนวน 14 รูป / ดู 34 ครั้ง )

ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
( จำนวน 132 รูป / ดู 680 ครั้ง )

ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
( จำนวน 0 รูป / ดู 69 ครั้ง )

กีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ประจำปี 2555
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
( จำนวน 230 รูป / ดู 669 ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
( จำนวน 49 รูป / ดู 99 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 240/1895 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th