หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวนภาวรรณ ฉลูศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)    จ.นนทบุรี
นายณัฐพล จันตูม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)    จ.นนทบุรี
นางสาวศิรกาญจน์ แสนกล้า
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นายขวัญชัย ปานกลาง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวเปรี่ยมลิร่า ประผาลา
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุกัญญา ปานมี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,376,772 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,887,798 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,820,608 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,807,245 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,771,512 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,610,582 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,411,913 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,357,275 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,344,885 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,315,409 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,279,755 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,212,950 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,181,052 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

บรรยากาศเต็มๆช่วงเช้าในโครงการถนนปลอดภัยในสถานศีกษาโดยบริษัทกลางฯ
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 66 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทำนาประจำปี 2558 ธกส.สาขาวังสามหมอ ร่วมสนับสนุน
โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

หล่อเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
( จำนวน 49 รูป / ดู ครั้ง )

วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 28 ก.ค.2558 คณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายภาษาไทย
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดเชิงเลน
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญตักบาตร เนื่อในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 57 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประกวดร้องเพลงประสานเสียง วันพรุ่งนี้และสามัคคีชุมนุม
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 36 รูป / ดู ครั้ง )

หล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

เพิ่มเติมภาพกิจกรรมการแข่งขันในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

บรรยากาศการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันบรรยายธรรม
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 49 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพักกลางวันน้องๆ ป.1 "ชักเย่อ"
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

เริ่มต้นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วยการอาราธนาศีล 5
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเข้าพรรษา จำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
( จำนวน 52 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 240/1155 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th