เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินการปฎิบัติงาน
อาคารสถานที่
รางวัลสถานศึกษา
รางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น
รางวัลและผลงานนักเรียน
ระบบสารสนเทศ EMIS
สื่อการเรียนการสอน
การศึกษาผ่านดาวเทียม
เว็บครูเอื้อง
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
นิทานชาดก
ค้นหาคำศัพท์ไทย อังกฤษ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้
ข้อสอบ ม.ต้น
รูปแบบการสอน&วิจัย
พจนานุกรมไทย
ข้อสอบ O-net พร้อมเฉลย
บทเรียนฝึกพิมพ์คอมฯ
เรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
E-Learning
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
บทเรียนออนไลน์ครูอัมพร
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูโอ้
True ปลูกปัญญา
สำนักทดสอบการศึกษา
SchoolNet
บทเรียนครูไตรรัตน์
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรียนคอมฯกับครูแวววลี
บทเรียน กอท. ออนไลน์
เรียนอังกฤษ Krupu.com
การออกแบบเว็บไซต์
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
บทเรียนการงานอาชีพฯ
การสร้างหนังสือ e-Book
สอนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 20/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 641338
Page Views 829914
พยากรณ์อากาศ
 
ตั้งเว็บโรงเรียนวัดจันทนารามเป็นหน้าแรก

free counter

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ให้นักเรียนคลิกคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 1) Hello ………….'s your name ?
a. What
b. Where
c. Who
d. How

ข้อที่ 2) My name is Somsri .   ………..  are you from ?
a. What
b. Where
c. Who
d. How

ข้อที่ 3) Is he American ?
a. Yes, I am.
b. Yes, he isn 't.
c. No, he is.
d. No, he isn 't.

ข้อที่ 4) ………..  are not a teacher .
a. He
b. She
c. It
d. They

ข้อที่ 5) He …….. a good student.
a. has
b. am
c. are
d. is

ข้อที่ 6) There are six ………….
a. tables
b. boy
c. pen
d. pencil

ข้อที่ 7) This is ……….. cat .
a. a
b. an
c. the
d. be

ข้อที่ 8) ……….. orange is on the table .
a. An
b. A
c. Is
d. It

ข้อที่ 9) 18 + 32 = ?
a. twenty
b. forty
c. ten
d. fifty

ข้อที่ 10) There are three …………in the room .
a. man
b. men
c. boy
d. woman

 


โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2555,23:28   อ่าน 8603 ครั้ง
  

 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1/2   หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Tel :039 321662 Fax : 039 325904

Email :chantanaram@gmail.com